X

Karriere

  • Kaptein Per Klaastad M/F Gjemnes

Personalet er selskapets ryggrad, og våre medarbeidere skal sikres tilstrekkelig og relevant opplæring og muligheter for å kunne utføre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Personalet på alle nivå skal bidra til å oppfylle selskapets visjoner, forretningsideer og målsettinger.


For å realisere selskapets mål skal vi utvikle kompetansen innen:

  • Kommunikasjon og samhandling
  • Maritim og teknisk kompetanse
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Kompetanse innenfor ulike områder som administrasjon, prosjekt- og målstyring, økonomi, salg og service, markedsplanlegging m.m.

 

Utenlandsk arbeidskraft
Selskapet skal kunne benytte utenlandsk arbeidskraft i stillinger som kan være vanskelig å få norske eller nordiske borgere til å bekle eller for å kompensere for manglende arbeidskraft. Utenlandske borgere skal ha rettigheter i hht. norske lover og regler, samt ta hensyn til arbeidstakernes nasjonale regler så langt det er mulig. Alle skal behandles likt, uansett rase, religion og kultur.


Kontakt oss


Postadresse:

c/o Økonomiservice AS
Granden 23
6856 SOGNDAL

Besøksadresse avdelingskontor:

Freiveien 22
6509 Kristiansund

Fakturaadresse:

tor@oks-as.no

e-post: operation@vestlandske.com
tlf: +47 715 84 000


Kontaktskjema